Passend onderwijs

Passend Onderwijs – o.b.s Henri Dunant (zie ook: www.passendonderwijs.nl)

In augustus 2014 is de wet Passend Onderwijs van kracht gegaan. Het doel van deze wet is simpel: onderwijs voor alle kinderen. Maar niet alle kinderen hebben baat bij dezelfde vorm van onderwijs. In Nederland zijn er voor kinderen vanaf 4 jaar, drie vormen van onderwijs:
- Regulier basisonderwijs
- Speciaal basisonderwijs (SBO)
- Speciaal onderwijs (SO)
Met de komst van Passend Onderwijs hebben scholen de plicht om te zorgen voor een passende onderwijsplaats met als leidraad: regulier wanneer het kan, speciaal als dat nodig is. Voorheen moest u als ouders zelf op zoek naar die passende plaats.

Wanneer u uw zoon of dochter bij ons aanmeldt, vragen wij u naar de ontwikkeling van uw kind. Zo kunnen wij een inschatting maken van de ondersteuning die wij uw kind moeten gaan bieden. Het is belangrijk om hier vanaf het eerste moment open in te zijn naar elkaar, dat zorgt immers voor de beste afstemming en daarmee beste ontwikkeling voor het kind! Nagenoeg alle kinderen die bij ons op school worden aangemeld, stromen ook daadwerkelijk bij ons in. In een heel enkel geval bespreken we met u de mogelijkheden die wij kunnen bieden en of onze school de beste plaats is. Wij nemen dan contact op met ons samenwerkingsverband en brengen de nodige ondersteuning in kaart. Het samenwerkingsverband bekijkt dan of zij onze school geld en middelen toekent (een zogenaamd arrangement biedt) of dat een (tijdelijke) plaatsing op het speciaal (basis)onderwijs wordt geadviseerd.
Als school zullen wij altijd de ontwikkeling van het kind voorop stellen in het bepalen van de beste onderwijsplaats. Daarin is de kennis van de ouders van onschatbare waarde, zij kennen hun kind immers het beste.

Wanneer een leerling eenmaal is ingestroomd, wordt het onderwijs ook zoveel mogelijk passend geboden. Op basis van de gegevens van ouders, van observaties in de klas en ook van de leerling zelf, worden van elke leerling de onderwijsbehoeften in kaart gebracht in het groepsoverzicht. Op basis van het groepsoverzicht bepaalt de leerkracht het onderwijsaanbod voor het komende half jaar per vakgebied in groepsplannen. De leerkracht bespreekt deze gegevens 3x per schooljaar met de intern begeleider.
Wanneer een leerling uitvalt op het geboden onderwijs (zowel hoger of lager presteert dan verwacht) zal de leerkracht in het groepsplan aanpassingen maken. Wanneer de uitval aanhoudt en ook na aanvullende informatie van ouders of de leerling zelf er geen verbetering plaatsvindt, zal de leerkracht contact opnemen met de intern begeleider. Samen met ouders bespreken zij een plan van aanpak. Soms is extern onderzoek of externe ondersteuning onderdeel van dat plan. Indien er daarna nog geen verbetering zichtbaar is, wordt het samenwerkingsverband ingeschakeld voor extra ondersteuning of advies.

 

Wat betekent dit voor u en uw kind? Lees meer hierover: Passend Onderwijs sept 2013

stichting openbaar onderwijs land van heusen en altena
Geen evenementen

 

Meer informatie:
op activiteit klikken of datum in kalender aanklikken.

Mei 2020
Z M D W D V Z
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6
stichting openbaar onderwijs land van heusen en altena

brabants verkeersveiligheidslabel
kanjertraining
Overblijven

Social Schools

login
info
registreer